Locație

Str. Dealul Cucului 36., București

Proiect

Apartamente și zone comerciale

Servicii

Execuție rețele de stingere a incendiilor, canalizare, alimentare cu apă, încălzire, ventilație, aer condiționat și exterioare pentru trei blocuri înalte

An/durată

2021 - 16 luni